AD/HD og teknologi

Erfaringer og metodikk knyttet til bruk av teknologi for å legge tilrette for læring og inkludering. Tema knyttet til utvikling, forskning og trender innenfor bruk av teknologi i opplæring.

Dataspill får elevene til å yte mer

Øystein Imsen har erfart at dataspill og programmering får elever med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker til å yte mer.

Fra kaos til kontroll med smartklokker

For elever som sliter med struktur og det å huske ting, kan en smartklokke være en smart idè. Se video fra erfaringene i Kongsberg kommune.