Videoforelesninger - teknologibruk

Teknologierfaringer og metodikk som kan være relevant i arbeid med barn og unge med ulike opplæringsbehov.

Struktur og forutsigbarhet i det digitale klasserommet

Å mestre livet med dysleksi og dyskalkuli gjennom kreativitet og teknologi

Språklæring med utgangspunkt i dataspill

AR og Google Glass for elever med ADHD og autismespekterforstyrrelser