Språk og tale og teknologi

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Lesing og skriving med teknologi

Bruk av teknologi gjør at de som har vansker med å lese eller skrive i tradisjonell forstand, likevel kan tilegne seg og formidle kunnskap. Her finner du ressurser om bruk av teknologi ved lesing og skriving.

Scanner-brille hjelper elever med store lese- og skrivevansker

En såkalt OR-brille som scanner og leser opp tekst har vist seg å være svært nyttig for elever med store lese- og skrivevansker. Ved Brustad skole i Åse har de testet ut det lille kamera med svært gode erfaringer.

Les mer