Videoforelesninger - og teknologibruk

Her finner du aktuelle videoforelesninger som kan være relevant i arbeid med elever med språk- og talevansker.

Å mestre livet med dysleksi og dyskalkuli gjennom kreativitet og teknologi

Når øynene leser feil og fingrene skriver feil

Språklæring med utgangspunkt i dataspill 

Med smarttelefonen som lese- og skriveverktøy

Lesing, skriving, teknologi og psykisk helse