3D-printing for synshemmede

For barn med synsvansker skaper 3D-printing nye og interessante muligheter. Teknologien finnes, og nå gjøres det positive erfaringer.

Fakta og tilgjengelighet

3D-printer. Foto: MakerBot ®

Kategori: Syn, Før skolealder, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Teknologiutvikling

En 3D-printer gir muligheter for å lage tredimensjonale modeller av alt som er synlig rundt oss. Tenk deg muligheten for å taste inn navn på et dyr du ikke vet hvordan ser ut, for så å kunne få printet ut en modell du kan ta og føle på. Eller at du leser om noe på Internett som du ikke vet hvordan ser ut – for så å kunne printe ut en modell av det.

For blinde og svaksynte barn gir dette helt nye taktile muligheter for å kunne forholde seg til ord og begreper. Slike printere er nå å få kjøpt i Norge helt ned mot 15 000 kroner. Det forutsettes at det er knyttet 3D-tegninger til det som skal printes ut. Disse nye 3D-printerne gir mulighet til å bygge opp modeller med et billig plastmateriale, der man før med langt dyrere utstyr måtte freste/drille ut formen.

Tester ut i Sverige

I Sverige har Gustav Knape ved Universitetet i Lund gjort et interessant eksamensarbeid om bruk av 3D-skrivere i grunnskolen for barn med synsvansker. Han har undersøkt mulighetene for å ta i bruk 3D-utskrevne modeller til pedagogiske formål overfor barn med synsvansker. Et utvalg av modeller relatert til vikingtiden, matematikk, geografi og kjemi ble skrevet ut og tilpasset elevenes vanlige undervisning.  Intervjuer med lærerne i etterkant viser at elevene har hatt nytte av materialet, og at det i noen tilfeller var mye enklere å bruke enn tradisjonelt materiale. Her finner du artikkelen til Knape.

3D-printer på japansk skole for blinde

I Japan har en skole for blinde gjort det mulig for blinde å ta i bruk en 3D-printer i klasserommet, som ved et enkelt trykk printer ut det som elevene etterspør. Elevene har for eksempel mulighet til å søke på Internett for å finne ting de ønsker å oppleve hvordan ser ut. Et trykk på 3D-printeren gjør det mulig for dem å få ut en 3D-modell som de kan kjenne og ta på. Barna går opp til maskinen som kalles «Hands-on Search» og sier for eksempel «giraff». Maskinen gjør et Yahoo-søk etter et bilde og printer ut en 3D-modell av giraffen. Maskinen er foreløpig ikke planlagt satt i kommersiell produksjon. Her finner du en videoreportasje som viser hvordan dette fungererer.

Printer ut bildebøker i Colorado

Taktile bildebøker er god egnet for små barn, men de er tids- og kostnadskrevende å lage. Ved Universitetet i Colorado gjennomføres «The Tactile Picture Books Project». Det går ut på å teste ut ulike måter for å scanne og 3D-printe bildebøker for barn. Prosjektet tar utgangspunkt i at 3D-printere blir rimeligere og rimeligere, og at de etter hvert kan finnes i mange hjem. Dette skaper muligheter så vel for vanlige barn som for barn med synsvansker til å lage tredimensjonale modeller av bilder fra bildeboka. Her finner du mer om prosjekteter.

Se også NRKs reportasje om mulighetene som ligger i 3D-printing.