Bruker nettbrett for å inkludere

Bruker nettbrett for å inkludere

Flere og flere skoler tar i bruk nettbrett i klasserommet. På Solholmen skole i Kristiansand har lærerne erfart at dette åpner mulighet for differensiering og inkludering. Se video der de deler erfaringer.

Fakta om video

Kategori: Filmer (video), Erfaringsfilmer, Teknologierfaringer

Det utvikles stadig nye apper som egnes seg i undervisning, og som lar seg nivådele. Spillbasert læring er også et element som kommer sterkt inn med nettbrettene. På Solholmen skole i Kristiansand gjør de erfaringer med nettbrett på første trinn. Utfordringen kan være å skaffe seg oversikt over hva som kan brukes, og over hvordan det som finnes, kan brukes. Erfaringsdeling på nett og i sosiale medier er i denne sammenhengen en uunnværlig måte å skaffe seg kunnskap på.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!