Hva det nye digitale nettsamfunnet bringer oss

Hva det nye digitale nettsamfunnet bringer oss

Hvor er vi, hvor går grensen for hva vi kan få til i løpet av kort tid, og hva er konsekvensene av den teknologiske utviklingen?

Fakta om video

Kategori: Videoforelesning, Kunnskap om teknologi

Språk: Norsk (tekstet)

Digitalisering fører til nye måter å produsere både varer og tjenester på. Det er nesten ikke grenser for hva som kan 3D-printes og kunstig intelligens er i ferd med å overta en rekke oppgaver i samfunnet. I denne videoforelesningen ser Arne Krokan på mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen.

Forelesningen ble holdt på SPOT 2015.

Arne Krokan er professor i sosiologi ved NTNU der han forsker på hvordan teknologi endrer samfunnet og organisasjoner og arbeidsprosesser spesielt. Han har skrevet en rekke bøker og artikler og er leder ved Senter for læringsanalyse ved NTNU.