iPad, en suksess ! - digitale ferdigheter og sosialisering for elever med særlige behov i videregående skole

iPad, en suksess ! - digitale ferdigheter og sosialisering for elever med særlige behov i videregående skole

Her får du en innføring i erfaringene og begrunnelser for ulike valg som ble gjort ved innføring av iPad til elever med ulike funksjonshemninger.

Fakta om video

Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Videregående, Videoforelesning, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Norsk (tekstet)

Ved AHT-avdelingen (Arbeidsliv- og hverdagslivtrening) ved Greveskogen videregående skole i Vestfold har de lagt om så godt som all databruk for elever til iPad. Avdelingen består av 35 elever med et stort spekter av funksjonshemninger. På dette seminaret gis det en innføring i erfaringene og begrunnelser for ulike valg. Skolen erfarte at innføring av iPad ga faktiske digitale ferdigheter for alle elevene, det ga større motivasjon i undervisning, det ga større mulighet variasjon og differensiering og økende egenproduksjon.

Videoforelesning holdt av Asbjørn Kjølberg og Joachim Hasund, lærere, Greveskogen videregående skole

Forelesningen ble holdt på SPOT 2015.