Læring og læringsanalyse i en digital tidsalder - hva vet vi?

Læring og læringsanalyse i en digital tidsalder - hva vet vi?

Videoforelesning om forskning og implementering av IKT i undervisningen.

Fakta om video

Kategori: Videoforelesning, Kunnskap om teknologi

Språk: Norsk (tekstet)

I dette foredraget ser Rune Johan Krumsvik nærmere på hva vi vet om IKT og læring i skolesammenheng og hvilken kompetanse en som lærer og elev må besitte for å kunne dra best mulig nytte av digitale læremiddel i undervisningen.

Forelesningen ble holdt på SPOT 2015.

Rune Johan Krumsvik er professor (dr.philos) i pedagogikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved Høgskulen Stord/Haugesund.