Mobiltelefon som læringsverktøy

Mobiltelefon som læringsverktøy

For mange elever kan mobiltelefonen være et uunnværlig læringsverktøy i klasserommet. Marina og Christian som begge er dyslektikere er helt avhengig av mobilen for både å kunne lese og skrive.

Fakta om video

Kategori: Dysleksi, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Erfaringsfilmer, Brukerhistorier, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi

Det foregår en debatt om mobilbruk i skolen og klasserommet. Debatten handler dessverre i liten grad om mulighetene mobiltelefonen gir de elevene som strever med lesing, skriving eller som har andre læringsutfordringer. Debatten handler i stor grad om mobilen som distraksjon og uromoment og mange skoler nedlegger forbud.  Hva med elever som kan ha stor nytte av mobiltelefonen som et redskap for bedre læring? Hvorfor skal de måtte legge bort verktøyet de bruker i hverdagen ellers, når de kommer på skolen?

I filmen brukes appen Office Lens. Med denne appen kan du ta bilder av tekst med mobilen og få teksten lest opp. Du må ha en Office-konto og nettilgang. Den virker på mange språk. Vil du ta vare på teksten, kan du sende den til for eksempel Word eller OneNote.

Nedenfor kan du lese mer om bruk av mobiltelefon som hjelpemiddel i temasidene under relaterte læringsressurser.