Spinn det pedagogiske nettbretthjulet

Spinn det pedagogiske nettbretthjulet

Sorter apppene i ditt eget pedagogiske hjul, og du vil se hvordan enhetene, appene, læringsmålene og de kognitive prosessene henger sammen.

Fakta om video

Kategori: Videoforelesning, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Norsk (tekstet)

I denne videoforelesningen viser Ellen Romstad  hvordan en sammen med elevene kan nå læringsmålene gjennom å bruke de beste appene, slik at også elever med særlige behov skal få lære med de beste og nye metodene, nemlig de som engasjerer og motiverer. Hun vil vise områdene i det pedagogiske hjulet og ta deltakerne med inn i den innerste sirkelen i hjulet og de kategoriene appene er sortert etter: Skape, huske/forstå, søke/bruke, analysere og evaluere.

Forelesningen ble holdt på SPOT 2015.

unge med sammensatte lærevansker fra hele Follo-regionen. Hun har 22 års erfaring som lærer og spesialpedagog og er en svært engasjert fagperson med bl.a. en meget godt besøkt Facebook-gruppe med råd og tips.Det handler om inspirasjon og motivasjon! Hvorfor ikke la elevene selv få oppdage hvor spennende det er å bruke nye, digitale læringsformer – la de få lage sitt eget pedagogiske nettbretthjul!