Av-Appifisering av spesialundervisningen – om å velge riktig

Av-Appifisering av spesialundervisningen – om å velge riktig

Videoforelesning med Jesper Homann, IKT-veileder, Videnshus Dybkær, Danmark.

Fakta om video

Kategori: Videoforelesning, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Dansk. Norsk tekst.

Last ned presentasjonen her (PDF) 

De siste årene er det kommet svært mange apper til bruk i spesialundervisningen. Noen er utviklet spesielt for spesialundervisning, mens andre er utviklet med et annet formål. Konsekvensen er at mange pedagoger synes det er vanskelig å velge hvilke apper de skal bruke til et spesfikt mål. Og ennå vanskeligere er det, når noen forsøker å finne apper som kun skal brukes i en liten spesifikk del av undervisningen. For å navigere i dette umiddelbare kaos må man gjøre noen vurderinger av apper opp i mot de  mål man har for undervisningen.

Jesper Homann er IKT veileder ved Videnshus Dybkær i Silkeborg Danmark. Han er genuint opptatt av å kunne hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelse med å skape muligheter med teknologi, som de ikke hadde hatt uten. Om det er mulighet for kommunikasjon, lek eller selvstendig læring er like viktig. Det viktige er å gi disse mennesker muligheten! 

Forelesningen ble holdt på SPOT 2016.