Book Creator - temaside

Med Book Creator kan du legge til rette for et inkluderende fellesskap. 

Med denne verktøy-appen lager du elektroniske bøker. Du kan lage læringsressurser som alle elever kan bruke og elevene kan selv produsere bøker.