Erfaringer med bruk av iPad på 1. trinn

Statped har fulgt prosjektet  “Sommerfuglens syklus” i første trinn på Langhus skole. Her brukes iPad som redskap i undervisningen fra 1. trinn. Den benyttes ikke bare som et skriveredskap, skolen tar i bruk alle mulighetene for å bruke bilde, tekst og tale.

Fakta og tilgjengelighet

Sommerfulgens syklus, en sommerfugl

Kategori: Småtrinnet (1.-4.), Nettressurser, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi

Det å utnytte alle mulighetene som iPaden har, gir elevene flere valg for å tilegne seg kunnskap ved hjelp av video, opplesing og bilder. De kan bearbeide kunnskapen gjennom kreativt arbeid og formidle det de har lært. Det at læring skjer gjennom flere kanaler, gir elevene økt mulighet til mestring. Det gir også frihet for hver elev til å velge den læringsstrategien som passer best.

En viktig faktor for å lykkes med å integrere digitale verktøy i undervisningen, er at læreren har en tydelig klasseledelse med god struktur. I prosjekter hvor mange ulike apper og arbeidsoppgaver benyttes, er det viktig å bryte ned prosessen i deler, slik at elevene hele tiden har små og konkrete arbeidsoppgaver. På denne måten kan elevene konsentrere seg om én ting av gangen, slik at de ikke blir forvirret og usikre. Når alle deloppgavene er løst, leder læreren elevene gjennom prosessen med å sette det hele sammen til et flott sluttprodukt.

Prosjektet varte i to uker. Noen erfaringer fra prosjektet vises gjennom filmene iTunes U, Kaleidoscope, Animasjon og Aurasma. Takk til inspektør Mette Hopøy, lærer Lene Nyquist Moen og elevene på første trinn ved Langhus skole.

iTunes U

Skolen bruker iTunes U til å distribuere det pedagogiske innholdet i prosjektet. I iTunes U ligger både digitale og analoge ressurser som:

  • Utskriftsmal til et Storyboard hvor elevene skriver og tegner inn handlingsrekkefølgen på animasjonsfilmen “Sommerfuglens syklus”.
  • Et hjul i papir som elevene setter sammen og fargelegger slik at de ser de ulike stadiene i sommerfuglens liv
  • Lenker til nettsider om sommerfugler
  • Engelsk og norsk digital versjon av boken “Lille larven aldri mett”
  • Tilgang til alle appene som brukes i prosjektet
  • En digital lærebok som læreren har laget i BookCreator. Her er all tekst lest inn slik at elevene kan lytte hvis de finner det vanskelig å lese. Boka har også arbeidsoppgaver og elevene setter inn egne bilder etc.

Når hele læringsressursen ligger på iTunes U, er den tilgjengelig for eleven uavhengig av hvor han eller hun er. Foreldre får mulighet til å følge med og hjelpe barnet i læringsprosessen.

Ønsker du tilgang til læringsressursen “Sommerfuglens syklus” går du til: https://itunesu.itunes.apple.com/enroll/CAM-LDA-KWE

Kontakt Lene Lindquist Moen for brukernavn og passord. Lenelindquist.moen@ski.kommune.no

Kaleidoscope

Kaleidoscope er en app som lager spennende og vakre bilder av objekter det tas bilder av. Uavhengig av ferdigheter vil alle elevene få et godt resultat, fordi bruk av appen ikke stiller krav til kunstneriske eller motoriske ferdigheter. Dette kan lettere føre til opplevelse av mestring og økt motivasjon.

I filmen er musikken laget i appen Incredibox. Kaleidoscope er ikke oppdatert til iOS 11. Det finnes mange gode kaleidoskop-apper. Søk på Kaleidoscope i appstore.

Animasjon

Elevene lager en animasjonsfilm om sommerfuglens syklus. De bruker programmet iStopMotion på iPad. Før de kommer til selve filmingen, må de lage et Storyboard hvor handlingen forberedes. De må tegne og klippe ut alle elementene til filmen og lage en bakgrunn. Elevene jobber sammen i grupper på tre og må fordele arbeidsoppgavene seg imellom. Her settes evnen til å samarbeide på prøve, og det er viktig at læreren er tilgjengelig og kan hjelpe elevene med gode løsninger. Under animasjonsfilmingen deles klassen slik at det bare er tre grupper i “filmstudioet”. Dette fører til at læreren får bedre oversikt og kan veilede elevene både med praktisk hjelp til å lage en animasjon og gi støtte til å skape et godt samarbeidsmiljø.

I filmen er det brukt musikk laget i GarageBand.

HP Reveal (Aurasma) Denne appen er lagt ned.

HP Reveal (tidligere kjent som Aurasma) er en app som knytter bilder opp mot en ressurs, en form for QR-kode der bildet blir koden. Et eksempel på bruk av appen er å lage bokanmeldelser. Når eleven har lest en bok, leser eleven inn bokanmeldelsen og lager en lydfil av innlesningen. Deretter tar eleven et bilde av bokas forside og legger bildet inn i HP Reveal-appen og bruker bildet som QR-kode. Når elevene går på biblioteket, skanner de en bok og får opplest bokanmeldelsen. Ut fra dette vurderer elevene om boka kan være interessant å lese.

Prosjektet endte i en utstilling som ble vist på skoleavslutningen. Her kunne foreldre og andre se hva elevene hadde jobbet med. Foreldrene brukte iPader eller telefoner med appen og skannet bildene for å kunne se animasjonsfilmene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!