Kan teknologi hindre frafall og utenforskap?

Kan teknologi hindre frafall og utenforskap?

Her finner du videoer av innlederne og debatten fra Statpeds arrangement under Arendalsuka 2016.

Fakta om video

Kategori: Videoforelesning, Kunnskap om teknologi

Språk: Norsk

Under Arendalsuka inviterer Statped brukere, pedagoger og programutviklere til å utfordre byråkrater og politikere. Alle er enige om at det er viktig å få unge mennesker ut i samfunns- og arbeidsliv, selv om de sliter på skolen. Det er avgjørende både for samfunnet og for den enkelte. Ny teknologi burde løftet oss frem, men allikevel blir det hvert år stadig flere unge uføre som tilbringer et liv i passivitet.

«Erfaringer med bruk av teknologi» 

v/ Marianne Kufaas Sæterhaug, leder av Dysleksi Ungdom og BI-student.

«Presentasjon av undersøkelse om av hvordan teknologi kan bidra til redusert fravær i vidergående skole» 

v/ Niels Erik Mathiassen, tidligere avdelingsdirektør for læringsressurser og teknologiutvikling i Statped. 

«Hvorfor lykkes vi ikke med å ta i bruk ny teknologi i opplæringssektoren? Og kan vi lære av helse- og omsorgssektorens arbeid med velferdsteknologi » 

v/ Kåre Hagen, senterleder ved Senter for velferdsog arbeidslivsforskning, HiOA.

«Kan teknologi hidre frafall og utenforskap?» 

I debatten deltok:

  • Nina Pettersen, pedagogisk leder WeWantToKnow
  • Aleksander Helmersberg, programutvikler Millasays
  • Åsne Midtbø Ås, pedagog i Dysleksi Norge
  • Marianne Aasen, stortingsrepresentant for AP
  • Kristin Vinje, stortingsrepresentant for Høyre
  • Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV