En web av muligheter

En web av muligheter

Videoforelesning med June Breivik, utviklingssjef ved Handelshøyskolen BI.

Fakta om video

Kategori: Videoforelesning, Teknologiutvikling, Kunnskap om teknologi

Språk: Norsk

Vi gjennomlever en teknologisk revolusjon som går raskere og er mer vidtrekkende enn det noen generasjon før oss har opplevd. Mange voksne og lærere opplever at de unge er fortrolige med en teknologi de selv har vansker med å forstå. Foreldre og lærere opplever at barna/elevene forsvinner inn i et digitalt univers de selv opplever som fremmed. Den nye teknologien endrer alle aspekter ved samfunnet vårt, også utdanning. Hvordan utnytte digital teknologi for læring, og samtidig håndtere de utfordringene den medfører? Hvordan manøvrere i et samfunn hvor all verdens informasjon kun er et tastetrykk unna?

June Breivik er utviklingssjef e-læring ved LearningLab, Handelshøyskolen BI. Hun har i mange år jobbet med teknologi, utvikling og utdanning, og er en etterspurt foredragsholder i inn- og utland. Breivik har nylig utgitt boken "Læring i en digital tid".

Forelesningen ble holdt på SPOT 2016.