Er robotene på vei inn i spesialundervisningen?

Er robotene på vei inn i spesialundervisningen?

Karen Guldberg, Universitetet i Birmingham

Fakta om video

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Teknologiutvikling, Kunnskap om teknologi, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi

I vår digitale verden brukes roboter og helt ny teknologi i økende grad til å undervise elever på tvers av en rekke fagområder i mange land. Men hvordan kan denne typen ny teknologi best brukes i klasserommet? Hva er deres svakheter og styrker? Dette foredraget utforsker hvordan roboter og annen teknologi kan brukes på en positiv måte i klasserommet. Med grunnlag i spesialundervisningen, og spesielt i undervisningen av autistiske elever, settes fokus på utfordringer og muligheter for en inkluderende undervisning i klasserommet gjennom konkrete eksempler og positive historier fra praksis.

Dr. Karen Guldberg leder ‘Autism Centre for Education and Research’ (ACER) på Universitetet i Birmingham, UK. Hun jobbet i mange år som spesialpedagog og forsker nå på pedagogikk for elever med autisme.

Last ned presentasjonen (PDF)

Videoforelesning fra SPOT 2017.