Expeditions

I appen Expeditions kan du reise på ekspedisjoner i virtuell virkelighet (VR) og utforske objekter med AR-teknologi (utvidet virkelighet). Den egner seg godt for å visualisere fagstoff, engasjere elevene og skape variasjon i undervisningen.

Fakta og tilgjengelighet

Et flagg inni en sirkel med piler som viser himmelretningene nord, sør , øst og vest.

Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Apper/programvare, iOS, Android

Språk: Tekstlig innhold i appen er på engelsk

Systemkrav: iOS 8.0 og nyere. Android 4.4 og nyere. For AR- funksjonalitet kreves støtte for AR Kit (iOS)/AR Core (Android)

Utvikler: Google Inc.

Videoen ovenfor er fra Google og viser AR-funksjonaliteten 

I appen har du tilgang til hundrevis av virtuelle ekspedisjoner og AR-objekter. Reis til Amazonas, museer, nasjonalparker, arbeidsplasser eller en flyktningleir. Du kan også ta en “tur” inn i kroppen og se på hjertet, det indre øret, celler eller respirasjonssystemet. Hver ekspedisjon kan ledes av en lærer og kan følges av mange elever. Du kan også utforske på egenhånd. Innholdet i ekspedisjonene består av flere scener, faktaopplysninger, fokuspunkter og forslag til spørsmål.

 • VR- og AR-teknologien åpner for ulike muligheter til læring, inkludering og deltakelse. Bruk av virtuell virkelighet gir en utvidet visuell støtte. Det gir en opplevelse av å være “tilstede”, noe som kan gi økt elevaktivitet og læringsutbytte. VR- og AR-teknologien gir mulighet for å aktivisere elevene i læringsprosessen, for eksempel ved å plassere qr-koder (AR-markør) rundt i klasserommet eller i nærområdet. Læreren kan veilede, peke ut møtepunkter og samtidig følge med på hvor hver elev befinner seg i ekspedisjonen. Dette legger til rette for dialog og gir læreren en oversikt over hva elevene følger med på og hva de er opptatt av.

  Expeditions kan brukes for å skape variasjon i undervisningen.

  • Bruk Expeditions i begrepslæring og arbeid med språkforståelse: Du kan beskrive hva du ser, plassering, posisjoner, egenskaper, fenomener, funksjoner og opplevelser. Som et eksempel kan Expeditions brukes for å gi elevene en opplevelse av nordlyset.
  • Expeditions kan brukes av elever med tegnspråk for å understøtte betydningen av ord og begreper. Eksempel på kompetansemål i norsk tegnspråk etter 4. årstrinn: Bruke et egnet tegn- og begrepsforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne følelser og meninger.
  • Bruk appen i engelskundervisningen: Tekst, faktaopplysninger og spørsmål er på engelsk. La elevene guide en ekspedisjon: Det gir øvelse i å formidle kunnskap, opplevelser og erfaringer. Øv på muntlig formidling i engelsk. Eksempel på kompetansemål i engelsk etter 10. årstrinn: uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon.
  • Bruk den i samfunnsfag: Besøk for eksempel ulike arbeidsplasser, institusjoner, flyktningleir.
  • Det er ingen lyd i appen, da det er læreren (veilederen) som skal formidle innholdet. Det er derfor viktig at læreren har satt seg inn i ekspedisjonen, testet og planlagt det som skal formidles/utforskes
  • Bruk av VR kan for noen fremkalle kvalme/desorientering. Det er viktig at du følger godt med på hvordan elevene reagerer på bruken, samt har korte økter.
  • Via innstillingene øverst i venstre hjørne kan du velge bare å vise ekspedisjonene du har lastet ned, det gir bedre oversikt
  • Som veileder av en ekspedisjon kan du tegne/skrive på bildet for å rette fokus mot noe.
 • Expeditions er laget med tanke på at det skal være en guide som veileder ekspedisjonen og utforskere som følger ekspedisjonen. Alle som deltar må være koblet til samme trådløse nettverk. For å følge en ekspedisjon i VR-modus trenger du en smarttelefon og en VR-brille. Les mer om Google Cardboard, vr-briller i papp. I AR-modus bruker du kun telefon eller nettbrett.

  Når du åpner appen kan du velge om du skal utforske på egenhånd, lede eller følge en ekspedisjon. For å lede en ekspedisjon må du logge inn med en Google-konto. Finn ønskede ekspedisjoner via søkefeltet eller naviger deg frem i kategoriene. Hver ekspedisjon består av flere scener. Velg scene nederst i høyre hjørne. Du starter ekspedisjonen ved å trykke på den røde pilen. De som følger ekspedisjonen din vil ikke se noe før du har startet den. På fanene står det faktaopplysninger og spørsmål knyttet til innholdet. Hver utforsker som har valgt din ekspedisjon, vises som et smilefjes i bildet.

  Når du velger rollen som utforsker vil du få opp tilgjengelige veiledere og ekspedisjoner. Trykk “bli med”, plasser telefonen inn i VR-brillen og du er klar til å delta. For å følge en AR-ekspedisjon trenger du ikke VR-briller, det gjør du på skjermen til telefonen/nettbrettet ditt. Gi appen tilgang til å bruke kameraet, scann markører som er plassert i rommet og bli med i utforskingen.

  For å bruke appen i AR-modus må du printe ut markører som utforskerne må scanne med kameraet på enheten sin. Les mer om bruk av markører og print dem ut i menyen øverst i venstre hjørne i appen.

  Se video nedenfor (laget av Google for Education)

  Videoen ovenfor er fra Google og viser VR-funksjonaliteten 

  • Via innstillingene øverst i venstre hjørne kan du velge å bare vise ekspedisjonen du har lastet ned, det gir bedre oversikt
  • Alle enheter som skal på ekspedisjon sammen, må være koblet til samme Wi-Fi.
  • Søkefelt hvor du kan søke etter ekspedisjoner (engelsk)
  • Som veileder av en ekspedisjon kan du tegne/skrive på bildet for å rette fokus mot noe.
  • Utforsk på egenhånd: Eget modus for å dra på ekspedisjoner uten veileder.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!