Hvordan digitale verktøy kan minimere eller eliminere dysleksi

Hvordan digitale verktøy kan minimere eller eliminere dysleksi

Magnus Nohr, Høgskolen i Østfold

Fakta om video

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Videoforelesning, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi

I denne videoforelesingent får du innblikk i ulike digitale hjelpemidler som gjør at handikapet lese- og skrivevansker nærmest forsvinner eller minskes ved riktig bruk av gode teknologiske løsninger.

Foredragsholder deler de teknologiske hjelpemidlene inn i fire kategorier:

  • Ordforslagsfunksjon
  • Opplesning av digital tekst
  • Talegjenkjenning
  • Tekstgjenkjennelse

På seminaret vil du få praktiske eksempler fra de fire kategoriene. Vi vil se på hvordan man kan bruke en digital studieteknikk med vekting på det auditive for støtte læring for elever med lese- og skrivevansker.

Last ned presentasjonen (PDF)

Videoforelesning fra SPOT 2017.