Interaktive tavler

Interaktive tavler finnes nå i nesten alle klasserom. Bruken av disse varierer imidlertid fra de som kun bruker den til å skrive og vise ting på, til de som har samhandling med elevene på ulike nivå. Vi ønsker gjennom noen videoer å vise praktiske eksempler på hvordan du kan utnytte interaktiviteten på en god måte.     

Fakta og tilgjengelighet

barn som bruker interaktiv tavle

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Filmer (video), Nettressurser, Instruksjonsfilmer, Nettbaserte læremidler, Læringsstrategier, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Norsk

Interaktive tavler har, fra de ble lansert, åpnet for interessante spesialpedagogiske muligheter. Den kanadiske spesialpedagogen David Martin lagde den første interaktive tavlen i 1991. Han ønsket å lage et verktøy som ga elever med særlige behov mulighet til å få visuell tilgang til læringsstoffet. Dette ble raskt et utbredt verktøy i undervisningen for alle elever da det hadde mange gode kvaliteter.

Bruk av interaktive tavler kan blant annet skape engasjement, øke motivasjonen og gi multisensorisk tilnærming ved bruk av tekst, lyd og visuelt materiell som bilder, illustrasjoner og video.

Videoene nedenfor gir en innføring i hvilke fortrinn bruk av interaktiv tavle har sammenliknet med annen undervisning. De inneholder også tips og ideer til hvordan du kan bruke de ulike løsningene til de to største aktørene på det norske markedet; Interactive Norway og Scandec.

Intro interaktive tavler

Hvilke gevinster gir bruk av interaktive tavler for elever med særlige behov? Og hva er forskjellen på interaktive tavler og interaktive skjermer? I denne filmen får du en generell innføring i noen sentrale punkter som knytter seg til bruk av tavler og skjermer.

SMART Notebook

SMART Notebook programvare er SMART Boards interaktive grunnlag for mange av deres programmer. I denne filmen viser vi noen av samhandlingsfunksjonene som forbinder elevens enheter og tavlen oppe hos læreren, forusatt at enhetene har SMART Notebook installert. I filmen vises programtilleggene Extreme Collaboration og Maestro som er SMART Notebook sine samhandlingsverktøy.

 

Classflow

Scandec forhandler Promethean sine interaktive tavler og skjermer. Disse finner vi også i mange norske klasserom. I denne filmen viser de mulighetene i sitt skybaserte samhandlingsverktøy Classflow.

ActiveInspire og ActiveConnect

ActiveInspire er et programtillegg som følger med alle Promethens tavler og det er et allround klasseromsprogram. Her trenger elevene egne responsenheter som brukes til Prometheans programmer. ActiveConnect er en programvare som kobler alle enheter, uavhengig om det er Apple, Androide eller Windows, til tavlen.

Forskning

I spørreundersøkelsen ARK&APP sier 50% av lærerne at de brukte en interaktiv tavle i siste undervisningstimen. Undersøkelsen viser også at bruk av digitale tavler endrer aktiviteten i klasserommet, både når det gjelder undervisningsform og innhold i undervisningen. Resultater fra Higgins et al. (2007) viser at lærerne stiller mer åpne spørsmål til elevene når de bruker en interaktiv tavle. Da innlemmer lærere også elevenes foregående svar når de stiller nye spørsmål. Rapporten ARK&APP forteller dessuten at bruken av interaktiv tavle gjør lærere mer utforskende og at de i større grad søker etter elevenes oppfatning. Når bruken av den interaktive tavlen kombineres med interaksjon og dialog med elevene, skaper det et økt engasjement i læringsarbeidet.