Lær programmering og vær kreativ med WeDo 2.0

Med LEGO WeDo får legofigurer liv gjennom koding. Elevene lærer samarbeid og problemløsning. Med enkle tilpasninger kan de fleste elever oppleve mestring og inkludering. Den egner seg godt for tverrfaglige prosjekter. 

Fakta og tilgjengelighet

Logo med bilde av Milo-roboten.

Kategori: Syn, Språk/tale, Naturfag, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Apper/programvare, iOS, Mac, Android, Windows, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Norsk. Også tilgjengelig på andre språk.

Systemkrav: iOS, Android, Windows.

Utvikler: LEGO Education

WeDo består av esker med legoklosser og et enkelt programmeringsverktøy for PC eller nettbrett. Bygging med lego kan være en spennende inngang til samarbeid og kommunikasjon, og en enkel måte å komme i gang med programmering i klasserommet. Verktøyet er utviklet for elever på 1.-4. trinn, men passer godt for elever på hele barnetrinnet.

Med WeDo kan du bygge ulike modeller. De er raske å bygge og enkle å kode, både for lærer og elever. Kombinasjonen av bygging med legoklosser og en brukervennlig programmeringsapp, med undervisningsopplegg, gir deg alt du trenger for å undervise i koding i klasserommet.

 • Lego er noe de aller fleste kjenner til. Ved å benytte lego som inngang til forskjellige læringsaktiviteter i klasserommet kan du som lærer bidra til å ufarliggjøre kommunikasjon og samarbeid. Ved å gruppere elevene i par har du som lærer mulighet til å sette sammen par som gjør hverandre gode. For eksempel kan en elev forklare byggeoppskriftene og en elev finne utstyr og bygge modellen.

  Underveis i arbeidet oppstår det naturlige samspill mellom elevene. Elevene stiller spørsmål til hverandre, utforsker og skaper. Styrken i programmering er at det finnes mange veier til målet, ikke bare en.

  Ved at elevene selv er aktive, lærer de bedre og de får vist hva de kan. Konkretisering, visualisering og aktiv læring er viktige elementer for å skape mestringsopplevelser og et inkluderende læringsmiljø.

  Som lærer har du store muligheter til å tilrettelegge for tilpasset opplæring på flere nivåer; gruppering av elever, nivå og omfang på oppgaver, tid, krav til rapportering. På nettsidene kan du søke i undervisningopplegg etter klassetrinn, emne, vanskegrad og varighet.

  At elevene kan ta på legoklossene, gjør det lettere for elever med redusert syn. I tillegg kan man forstørre byggeoppskriftene i appen og bruke lupe og lese-TV for å forstørre brikkene. Byggeoppskriftene består av bilder og hele verktøyet kan gjennomføres uavhengig av leseferdigheter. WeDo kan også brukes med øyestyring. Se videoen under.

  Det er også store muligheter for tilpasning i:

  • byggeprosessen (gruppesammensetning, definerte eller åpne roller, hvilken figur som skal bygges).
  • kodingen (nivå og antall kodeoppdrag, frie eller låste oppgaver).
  • tidsbruk.

  Forslag til undervisningsopplegg finner du her.

  • Eksempel på startoppgaver kan være: Finn raskeste vei fra start til mål på en rett linje. Utforsk tidsfaktoren og motorkraft.
  • Eksempel på problemløsningsoppgave: Hvordan kan vi få Milo til å svinge?
  • La noen utvalgte elever få øve seg opp til å bli ressurspersoner på WeDo, for deretter å gi opplæring til andre elever. 
  • Jobb med temaer som matematisk tenkning, analyse og tolkning av data, forskningsmetode og evidensbasert argumentasjon.
  • Utvikle kompetanse gjennom praktiske undervisningsopplegg på tvers av naturfagemner som naturvitenskap, biovitenskap, teknologi og praktisk naturfag.
  • Kombiner med andre apper: Til slutt i programmeringsappen er det mulighet for å oppsummere det en har gjort enten ved å sette inn bilde, video eller skrive. Oppsummeringen kan sendes til ulike apper og skyløsninger. Her ligger det mange muligheter for videre arbeid. For eksempel kan bygging og koding av en robot være en spennende inngang til kreativ skriving i Book Creator eller som materiell til en oppsummeringsvideo i appen Clips.
 • Med LEGO WeDo bygger elevene modeller. Det er lagt opp til at to og to elever jobber sammen med en legoeske. Når modellene er ferdig gir elevene modellene liv med programmeringsappen. Elevene legger inn koder for hva modellen skal gjøre og ser deretter hva kodene faktisk betyr når modellen beveger seg. Her er det rom for å prøve og feile, utforske og skape i en lekpreget setting.

  Det er trinnvise illustrasjoner for både bygging og koding. Trykk på spørsmålstegnet øverst til høyre for hjelp til bruk av appen. Utforsk kodekommandoene ved å sette dem sammen og tykk på start. Da utfører modellen koden du har satt sammen.

  Skjermbilde av koding i WeDo-appen.
  • Wedo kan programmeres med øyestyringsenheten PCEyeMini fra TobiDynawox
  • Endre språk under innstillinger i appen
  • Velg om innledningen skal vises ved hvert nye prosjekt

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!