Nytt blikk på læringsdesign for mobil teknologi

Nytt blikk på læringsdesign for mobil teknologi

Videoforelesning med Kyle Higgins & Randall Boone, proffesorer, University of Nevada Las Vegas, USA

Fakta om video

Kategori: Videoforelesning, Teknologiutvikling, Kunnskap om teknologi

Språk: Engelsk. Norsk tekst.

Last ned presentasjonen (PDF)

Utviklingen av teknologi og mobile enheter som vi idag omgir oss med har ført til et paradigmeskifte når det gjelder læringsdesign for personer med funksjonsnedsettelse. Der det tidligere handlet om å gjøre digitalt innhold tilgjengelig for personer med sansetap eller fysisk funksjonsnedsettelse, har det nå også dukket opp utfordringer knyttet til utformingen av læringsressurser i form av mobile enheter. Det nye designimperativet inkluderer a) tilgjengelighet, b) instruksjonstydelighet, c) individuelle læringsbehov og d) plattformvariasjon.

Kyle Higgins er professor i spesialpedagogikk ved fakultetet for utdannings- og kliniske studier ved Universitetet i Nevada i Las Vegas, USA. Dr. Boone er medredaktør for publikasjonen Intervention in School and Clinic, som fokuserer på elever med lærevansker, emosjonelle atferdsforstyrrelser og autisme.

Forelesningen ble holdt på SPOT 2016