Omvendt undervisning

Omvendt undervisning er en metodikk hvor innføring av nytt fagstoff flyttes fra skoletid til utenfor skoletid. 

Ofte brukes video, men en kan også bruke podcast, spill, multimodale tekster med mer. Dette gir mer tid til individuell tilrettelegging for læring og mulighet for inkludering.

Lettere å tilpasse til hver enkelt elev

Amalie Skram videregående skole i Bergen bruker omvendt undervisning for å tilpasse opplæringen. Her er hva lærere og elever erfarer. 

Lektor Thue om omvendt undervisning

Bjørn Ove Thue er daglig leder i Campus Inkrement. Slik organiserer han omvendt undervisning til fordel for alle elever.