Skriv uten stavefeil – dyslektikeres muligheter med talegjenkjennelse

Skriv uten stavefeil – dyslektikeres muligheter med talegjenkjennelse

Videoforelesning med Allan Madsen, Master i IKT og læring ved Institut for Kommunikation og Handicap, Århus.

Fakta om video

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Videoforelesning, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Dansk. Norsk tekst.

Last ned presentasjonen her (PDF) 

Hvilke muligheter ligger i talegjenkjenning for elever med dysleksi? Og hvilke dyslektikere har utbytte av talegjenkjenning? Dette seminaret tar utgangpunkt i at det de siste årene er gjort mange erfaringer med bruk av talegjenkjennelsesteknologi i pedagogisk arbeid.

Allan Madsen er Master i IKT og læring ved Institut for Kommunikation og Handicap i Århus. Han er også medeier av www.ordblindelab.dk . På dette nettstedet kan elever med spesifikke lese- og skrivevansker trene på språklig oppmerksomhet og uttale for å bli i bedre stan til å bruke talegjenkjennelse. 

Forelesningen ble holdt på SPOT 2016.