Sosiale historier

En sosial historie er en konkret beskrivelse av det du trenger å vite for å mestre en situasjon som oppleves utfordrende.

Sosiale historier som metode

Sosiale historier som metode er et pedagogisk verktøy som kan øke sosial forståelse og kan:

  • Gi både selvinnsikt og innsikt i hvordan andre tenker og føler
  • Gi forutsigbarhet og økt evne til å håndtere endringer
  • Gi bedre handlingsmuligheter for den som strever med det sosiale samspillet
  • Brukes for å utvide eller endre et sosialt script
  • Forklare abstrakte begreper eller situasjoner som er ukjente eller usikre

Carol Gray har utviklet metoden sosiale historier. Gå til hennes hjemmeside for å lese mer om metoden og hennes arbeid.

Bruk av digitale verktøy med sosiale historier som metode

Når du bruker sosiale historier som verktøy for å øke sosial forståelse, vil du etter hvert få mange historier. Ved å samle historiene i digitale bøker eller mapper får du oversikt, og det vil være lettere å ta dem i bruk. Her er eksempler fra noen apper som viser innhold på en oversiktlig måte med visuell og auditiv støtte.

Bøker

 

Film

Tankekart

Notater