Hvordan bruke spill i skolen?

Både underholdningsspill og pedagogiske spill kan inneholde temaer som berører flere fag. Spill kan være godt egnet for tverrfaglig arbeid og kan legge til rette for dybdelæring.

Spillets målsetning kan ligge langt unna lærings- og kompetansemålet, og læreren må være en brobygger. Bruk av spill som læringsressurs krever en god plan og et klart mål, i likhet med bøker og filmer. For elever med spesielle behov er det ekstra viktig med tydelige oppgaver som har en naturlig start og avslutning og konkrete delmål underveis.

Et godt undervisningsopplegg avhenger av kjennskap til spillet, eller at du setter deg inn i pedagogiske opplegg som andre har delt. Et tips kan være å søke på "walkthrough" og spillets navn. Da vil du finne veiledning og gjennomgang av de fleste spill. Spillpedagogene, Iktipraksis og Facebookgrupper som "Spillbasert læring" og den danske gruppen "Spil i skolen" deler undervisningsopplegg som kan være gode å starte med.

Gameplay

Gameplay er et engelsk ord som definerer hvordan det er å spille spillet. Gameplay omfatter også styringsenheter som mus, tastatur og kontroller. Dersom alle elevene skal spille, kan det være lurt å velge et spill med en lett gameplay, slik som “Keep Talking and Nobody Explodes” eller "Gone Home". Mer komplekse spill med tyngre gameplay krever større ferdigheter både hos lærer og elev. En mulighet er å la én eller to elever spille, mens resten av klassen er deltakende observatører.

Det kan ta lang tid å spille gjennom et helt spill. Mange rollespill tar fra 3-5 timer å spille hvis du er en erfaren spiller. Hvis læreren ikke ønsker å benytte seg av spillet i sin helhet kan et godt alternativ være å spille sekvenser i starten av et spill og eventuelt se video av slutten på YouTube.

For å lese mer om Spillpedagogene og de ulike undervisningsoppleggene de har laget, se på:
https://spillpedagogene.com/
https://iktipraksis.iktsenteret.no/tema/dataspill-i-skolen