Underholdningsspill

Underholdningsspill er spill som er ment å underholde. Lærerens oppgave blir å knytte kompetansemålene til spillet eller deler av spillet. Vi presenterer tre måter å bruke underholdningsspill i undervisning på: spill som tekst, spill som utgangspunkt for diskusjon og spill for trening av spesifikke ferdigheter.

To elever jubler foran pcen.

Spill som tekst

Spill kan brukes som et alternativ til mer tradisjonelle former for tekster, slik som romaner, essay, noveller eller skuespill. Det kan legges lignende kriterier til grunn for valg av spill som til annen litteratur. De skal formidle tanker, følelser, stemninger, kunnskap, innsikt og perspektiv til leseren. I motsetning til tradisjonelle former for tekster har spill bilde, lyd og video i tillegg til tekst. Samtidig er du en aktiv aktør. Spill setter fort en stemning og bringer deg inn i en kontekst. Mange spill tilpasser seg ferdigheter og nivå, og det er mulig å differensiere. Spill kan inneholde en fortellerstemme eller medhjelper som kan gi deg tips til hvordan du kan løse utfordringer i spillet.

Spill kan også brukes som utgangspunkt for kreativ skriving eller lengre tekster. Et eksempel på spill som kan brukes til dette er Temple Run. Her kan du se en video fra SPOT 2017 hvor dette blir forklart nærmere.

Spill som utgangspunkt for diskusjon

Spill som medium egner seg godt som utgangspunkt for samtale og diskusjon. Læreren bør sette en ramme og tydeliggjøre kriterier. Siden spill er bygd opp av tekst, bilde, lyd og video, vil flere elever gis mulighet til å delta i diskusjonen med felles referanser. Et godt spill formidler en verden og karakterer som elevene tror på, noe som kan gjøre det lettere å ta opp vanskelige og kontroversielle temaer. Eksempler på dette kan være aktiv dødshjelp, mobbing, seksuell legning, psykisk helse, omsorgssvikt og utenforskap.

Spill til trening av spesifikke ferdigheter

Spill kan motivere til å trene på spesifikke ferdigheter. De kan by på mer realistiske omgivelser, slik som bruk av ulike simulatorer, og gjøre repetitive oppgaver og trening av motoriske ferdigheter mer engasjerende. Videre åpnes muligheter for å trene på kommunikasjon i pressede situasjoner og på ulike språk. Du kan også øve på formidling på en realistisk måte uten behov for publikum. Det er også gode muligheter til å jobbe med sosiale ferdigheter og utvikle samarbeidsevner gjennom spill, da mange spill er lagt opp slik at oppgaver må løses sammen.