Spill som pedagogisk mulighet overfor barn med særlige behov

Spill som pedagogisk mulighet overfor barn med særlige behov

Videoforelesning med Øystein Imsen, lærer og gründer i Digitalpedagogene.

Fakta om video

Kategori: Sammensatte lærevansker, Videoforelesning, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Norsk ( Videoforelesningen er til teksting. Tekst legges på så snart denne er klar)

Last ned presentasjonen her (PDF) 

Mange lærere har begynt å eksperimentere med spill, programmering og digital historiefortelling. Noen har erfart at elever med lærevansker ikke bare fungerer godt i disse læringssituasjonene, men de blomstrer opp og blir gode ressurser for lærere. Noen av dem hjelper lærere og medelever til å beherske avanserte digitale omgivelser, og bidrar til å utvikle ny praksis.

Hvordan er dette mulig? Et nytt FoU- prosjekt prøver å koble medisinsk og pedagogisk forskning, for å finne ut om spillbasert læring og arbeidsminnetrening kan være gode alternativ til medisinering. Prosjektet berører også fagområdet "ludologi", eller spillvitenskap - og kobler dette til et didaktisk rammeverk.

Øystein Imsen er lærer, musiker og gründer i Digitalpedagogene. Øystein arbeider til daglig med skoleutvikling og innovasjon i norske skoler. Han har lenge vært en forkjemper for den progressive skolen, og er kjent for sine pedagogiske nyvinninger med dataspill, programmering og elevsentrerte metoder.

Forelesningen ble holdt på SPOT 2016.