Er den viktigste digitale kompetansen analog?

Er den viktigste digitale kompetansen analog?

Carl Fredrik Dons, dosent i Utdanningsledelse, institutt for lærerutdanning, NTNU. Videoforelesningen er fra SPOT 2019.

Fakta om video

Kategori: Videoforelesning, Bokmål, Tegnspråk, Teknologiutvikling, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Norsk. Norsk tegnspråk.