Kreativ bruk av digitale verktøy, medvirkning og deltakelse

Kreativ bruk av digitale verktøy, medvirkning og deltakelse

Cathrine Fragell Darre, daglig leder Bjerkealléen Kanvas barnehag. Videoforelesningen er fra SPOT 2019.

Fakta om video

Kategori: Barnehage, Videoforelesning, Bokmål, Tegnspråk, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Norsk. Norsk tegnspråk.