Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet

Vi har alle behov for struktur og forutsigbarhet i større eller mindre grad. For noen er det helt avgjørende i hverdagen og læringssituasjoner. 

På denne temasiden kan du lese om behov og tilretteleggelser med spesiell vekt på muligheter ulike digitale verktøy kan bidra med.

Relaterte temasider

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering. I denne ressursen kan du lese mer, få tips og ideer gjennom konkrete eksempler.

Gå til temaside

Seminar om struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet

Her kan du se seminar fra SPOT 2019 der innholdet i denne temasiden ble presentert.