Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet

Vi har alle behov for struktur og forutsigbarhet i større eller mindre grad. For noen er det helt avgjørende i hverdagen og læringssituasjoner. 

På denne temasiden kan du lese om behov og tilretteleggelser med spesiell vekt på muligheter ulike digitale verktøy kan bidra med.

Relaterte temasider

Seminar om struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet

Her kan du se seminar fra SPOT 2019 der innholdet i denne temasiden ble presentert.

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler kan brukes som støtte for å mestre sosialt samspill. Les mer på temasiden og få tips, ideer og eksempler i digitale verktøy.

Gå til temaside