Teknisk hjelpemiddel, læremiddel eller bare en duppeditt?

Teknisk hjelpemiddel, læremiddel eller bare en duppeditt?

Elin Svendsen, NAV

Fakta om video

Kategori: Videoforelesning

Når blir en duppeditt et teknisk hjelpemiddel, hva er forskjellen på et læremiddel og et teknisk hjelpemiddel og hvordan går vi frem når det skal anskaffes hjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral til en elev? Det er mange gråsoner å forholde seg til når man skal avklare hva som er skolens ansvar, foreldrenes ansvar og hva som kan søkes utlånt fra Nav. Tekniske hjelpemidler utlånt fra Nav er hjemlet i lov om Folketrygd, og hovedregelen er at de skal avhjelpe en funksjonshemming. Det kreves både en god utreding og tett oppfølging for å lykkes. Her ligger det mange muligheter i et godt samarbeid mellom skolen og rådgiver på Nav Hjelpemiddelsentral.

Det vil bli gitt eksempler på hvordan dette samarbeidet kan være og hvordan rådgivningstjenesten ved Nav Hjelpemiddelsentral kan bistå lærere og spesialpedagoger når det trengs tilrettelegging for barn og ungdom med utfordringer både motorisk, kognitivt eller ved sansetap. Det blir også gitt informasjon om hvordan man henvender seg til Hjelpemiddelsentralen, om hva som er viktig å ha med i søknader og hvor man kan finne nyttig informasjon.

Last ned presentasjonen (PDF)

Videoforelesing fra SPOT 2017