Mat og inkludering

Måltidet er en inkluderingsarena i barnehagen. Her er læringsressurser om hvordan du kan inkludere barn med særskilte behov. 

Fakta og tilgjengelighet

Liten gutt som smiler med mat i ansiktet

Kategori: Før skolealder, Veiledere, Sosiale ferdigheter, Tidlig innsats

Forfatter: Statped

"Kropp, bevegelse, mat og helse" er ett av flere fagområder i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver med virkning fra 1. august 2017.