Til hovedinnhold

Matematikk for elever med blindhet og svaksynthet

- om undervisning og matematikklæring på småskoletrinnet

Elever som leser punktskrift behøver taktile- og auditive læringsressurser for å lære å tenke matematisk.

I denne ressursen finner du veiledning til matematikkbok i punktskrift og korte forelesninger med råd og forslag til aktiviteter. Mange aktiviteter vil være nyttige også for seende elever i klassen.

Slik bestiller du punktskriftbok og tilleggsmateriell

Videoveileder til punktskriftbok på 1. trinn

Tilleggsressurser