Digital mobbing | www.statped.no

Digital mobbing

Digital mobbing er en bok for foreldre, lærere og ande voksne som jobber med barn og ungdom. 

Fakta og tilgjengelighet

Digital mobbing - et barn står med ryggen til, med en mobil i hånden, mot en vegg.

Kategori: Bøker/hefter, Mobbing

Språk: Norsk (bokmål)

Forfatter: Elisabeth Staksrud

Utgiver: Adlibris, 2013

Boken tar opp spørsmål som:

 • Hva er digital mobbing?
 • Hvordan skiller den seg fra tradisjonell mobbing?
 • Hvem blir mobbet?
 • Hvem mobber?
 • Hvorfor mobber man?
 • Hvor mobbes det?

Boken tar utgangspunkt i internasjonal og norsk forskning omkring barns bruk av Internett og deres erfaringer med digital mobbing. Basert på denne kunnskapen gir forfatteren konkrete råd om hvordan de voksne, både lærere og foreldre, kan hjelpe barn som blir mobbet - og barn som mobber selv. 

Elisabeth Staksrud (ph.d.) er førsteamanuensis og undervisningsleder ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, samt Research Fellow ved Berkman Center for Internet & Siciety, Harvard University (2012-2013) og ved London School of Economics an Political Science (2013-2014), hvor hun forsker på barn og unges mediebruk, ytringsfrihet og sensur. 

(Teksten er hentet fra forlagets nettside)

 • Tips til voksne mot digital mobbing

  • Snakk med barna dine! Spør: «Hvordan har du det på nettet i dag?»
  • Det er barnets egen opplevelse som bestemmer hva som er mobbing. Hvis et barn opplever at det ofte blir plaget, er denne opplevelsen riktig.
  • Ta alle situasjoner og meldinger om mobbing alvorlig.
  • Skap forståelse hos barn og ungdom om at du som voksen er en relevant ressurs og at det å be om hjelp vil bli oppfattet som positivt.
  • Erkjenn og vær forberedt på at digital mobbing kan være svært ille og at det kan være av en art som gjør det ekstra vanskelig, for ikke å si umulig, å fortelle det til en voksen.
  • Erkjenn at det er ingen vinnere – og at de som mobber også må få hjelp.
  • Fortell barn og unge at de må dokumentere og lagre materiale når de blir utsatt for mobbing og trakassering via internett og mobiltelefon.
  • Kunnskap om digital mobbing handler både om kunnskap om hva det er og hvordan det skjer – men også kunnskap om når det skjer og med hvem – og hvordan vi skal forhindre at det skjer og hvordan vi skal hjelpe dem som har opplevd det.
  • Vi bør i særlig grad være oppmerksomme på dem som mobber andre ansikt til ansikt, ikke bare for at de ikke skal også mobbe andre via nettet, men også fordi de i står i særlig fare for å bli mobbet av andre på nettet.
  • Som et ledd i utviklingen av håndteringskompetansen hos barna er det viktig at man har et opplegg i skolen og hjemme hvor man jevnlig repeterer og minner om både forventninger til hvordan man skal oppføre seg mot andre på internett og hva man kan gjøre om noen oppfører seg dårlig mot deg.
  • Det er det å bli tilsendt sårende og ekle meldinger på internett som er det største digitale mobbeproblemet om vi tar selve mobbemetoden som utgangspunkt. Dette er det mulig å gjøre noe med, både når det gjelder de som sender slike meldinger– og når det gjelder de som mottar dem.
  • Lær barna om konflikthåndtering og enkle grep som å bli enige om «ikke å være venner mer på Facebook». Da vil de kunne komme seg unna situasjoner, mens den ennå er på konfliktnivå og før det blir «mobbing».
  • Tren barna i mulige digitale mobbescenarioer og hvordan de skal reagere på dette. Skap en mental portefølje av konstruktive handlingsalternativer.
  • Lær barn hvordan de kan bruke proaktive håndteringsstrategier på nettet (som å slette meldinger, blokkere folk som plager dem og å be om hjelp), da dette har en positiv effekt og er med på å hindre skade.

  (Utvalg fra «Digital mobbing», Staksrud 2013)
  Tekst: Sveinung Wiig Andersen

Relaterte læringsressurser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!