Til hovedinnhold

Inkluderende praksis – gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid

Antologi med et knippe «best practice»-erfaringer fra inkluderende miljø rundt barn med ulike typer funksjonsnedsettelser.

Gutt slår mot oss med boksehanske
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Multifunksjonshemming, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Bøker/hefter, Bokmål, Lærevansker og utviklingshemming
  2. Utgiver: Universitetsforlaget, 2020.
  3. Forfatter: Redaktører: Herlaug Hjelmbrekke, Signhild Skogdal og Lise Lundh

Boka viser eksempler fra god pedagogisk praksis med dynamisk og helhetlig tilnærming rundt multifunksjonshemmet elev.

Bokas forfattere har forskjellig fagbakgrunn, og alle tar utgangspunkt i erfaringer rundt konkrete barn. I tillegg har noen kapitler et overordnet perspektiv, blant annet knyttet til

  • fordommer og «diagnosesamfunnet»
  • lovverket og barnas rettigheter i skolen
  • et historisk tilbakeblikk på «åndssvakeomsorgen»