Kontaktlæreren | www.statped.no

Kontaktlæreren

Boka omtaler og beskriver hvilket innhold rollen kontaktlærer er ment å ha og hvordan en slik funksjon kan brukes i skolens virksomhet.

Fakta og tilgjengelighet

Omslagssiden til heftet

Kategori: Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Bokmål, Læringsstrategier

Språk: Norsk

Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen og Kjell Skogen

Utgiver: Universitetsforlaget, 2014

Gjennom åtte kapitler gjennomgår, diskuterer og reflekterer forfatterne rundt det som er kontaktlærerens oppgave og mandat. De tre første kapitlene er viet kontaktlærerens oppgaver i henhold til opplæringslæringslova. I de neste kapitlene legges det vekt på å gi en best mulig innsikt i grunnleggende forutsetninger for læring og hvordan elevene best mulig kan hjelpes i deres læringssituasjon. De to siste kapitlene handler om organisering og ledelse av klasse og skole.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!