Til hovedinnhold

Måltidet i et inkluderende felleskap

Måltidet er en inkluderingsarena i barnehagen. Her er læringsressurser om hvordan du kan inkludere barn med særskilte behov.

Liten gutt som smiler med mat i ansiktet
  1. Kategori: Barnehage, Veiledere, Sosiale ferdigheter, Tidlig innsats
  2. Forfatter: Statped

Det gode måltid