Sammen for elevers psykososiale miljø | www.statped.no

Sammen for elevers psykososiale miljø

Bokas overordnede tema er elevers psykososiale miljø. For å lage en bok med høy nytteverdi for lærere og lærerutdannere, har forfatterne tatt utgangspunkt i to elevgrupper; barn med ADHD og barn med epilepsi.

Fakta og tilgjengelighet

Omslagsside til "Sammen for elevers psykososiale mijlø"

Kategori: Ervervet hjerneskade, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Bokmål, Læringsstrategier

Språk: Norsk

Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen og Rigmor Mikkelsen

Utgiver: Cappelen Damm Akademisk, 2015

Tanken er at disse elevgruppen både berører og blir berørt av det psykososiale miljøet, noe som gjør kunnskap om disse elevgruppene særlig viktig. De to første kapitlene er resultat av tekststudier, hvor det første, "Klassens psykososiale miljø", tar for seg ulike stadier av psykisk helse og hvordan læringsmiljøet på ulike måter kan påvirke slik helse. Kapittel to, "Hjerne og adferd", redegjør for sammenhengen mellom hjerne og atferd mens kapittel tre, "Eleven med epilepsi", og fire, "Eleven med ADHD", er en kobling mellom å presentere henholdsvis epilepsi og ADHD som fenomen og å diskutere disse elevgruppenes læringsmiljø sett gjennom læreres og mødres øyne (Aldri alene-prosjektet). De fire neste kapitlene er en kombinasjon av teori og didaktiske tips for tilrettelegging for et psykososialt miljø. 


Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!