Til hovedinnhold

Sånn er Jeg, og Sånn er det

Filmserie fra NRK Super der Statped har utarbeidet et arbeidshefte. Se filmene og last ned heftet her.

Forside- elevhefte- Sånn er jeg og sånn er det
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Nettressurser, Nettsteder, Statpeds ressurser

Mange barn og unge har nedsatt funksjonsevne. Vi håper at DVD-ene bidrar til å skape inkluderende læringsarenaer og gode sosiale fellesskap for alle på skolen din.

Sammen med DVD-ene følger et hefte som skal inspirere til å snakke om mangfold og inkludering i skolehverdagen. I heftet viser vi hvordan du som er lærer, kan knytte filmserien opp mot fagplanene i Kunnskapsløftet.

Fakta om «Sånn er Jeg, og Sånn er det»

  • Viser barn med ulike funksjonsnedsettelser / kronisk sykdom
  • Består av 20 enkeltepisoder på 12 ½ minutt hver
  • Vist i NRK Supers Julemorgen i 2010 og 2012
  • Gitt på DVD til alle landets barneskoler til skolestart 2013 som et samarbeid mellom Statped og Bufdir