SEVU-PPT-Nett | www.statped.no

SEVU-PPT-Nett

SEVU-PPT Nett er en åpen, nettbasert læringsressurs for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Den inneholder blant annet videoforelesninger, case, dialoger, tekst og refleksjonsspørsmål.

Fakta og tilgjengelighet

SEVU_PPT Nett - Nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten

Kategori: Nettressurser, Nettbaserte læremidler

Pris: Gratis, åpen for alle.

Utvikler: Utdanningsdirektoratet i samarbeid med NTNU og UiT

SEVU-PPT er en del av Utdanningsdirektoratets satsing på etter- og videreutdanning for PP-tjenesten. Hovedmålsettingen er økt grad av systemrettet arbeid i PPT på landsnivå. 

Ressursen er utviklet for å bistå

 • de som deltar i etter-, videre- og lederutdanning i SEVU-PPT
 • de som har deltatt i denne satsningen
 • de som vil heve sin egen kompetanse både innen arbeidsmetodiske områder og substansielt på det spesialpedagogiske området
 • dedere som vil bruke ressursen på fagdager i egen tjeneste

På sevuppt.no finner du en fellesdel og fire kursmoduler. Fellesdelen presenterer tema som gjelder for alle de fire fordypningsmodulene i SEVU-PPT nett.  

Kursmodulene er:

 • Modul 1: Rådgivning og veiledning
 • Modul 2: Organisasjonsutvikling og endringsarbeid
 • Modul 3: Læringsmiljø og gruppeledelse
 • Modul 4: Ledelse og lederutvikling

Ressurs er dynamisk og vil bli justert løpende i forhold til endringer faglig og fagpolitisk på SEVU-PPT området.

 • Vi anbefaler sterkt at læringsressursen brukes av PPT-kontoret i fellesskap. Vi anser at det gir størst utbytte om individuell gjennomgang av tekst og videoer følges opp med drøfting i fellesskap ved den enkelte PP-tjeneste. Hos noen vil det være hensiktsmessig å drøfte i enkelte team, hos andre vil samtale i plenum fungere best.

  (Utdrag fra sevuppt.no)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!