Til hovedinnhold

Teknologi og læringsmiljø

Forfatterne av denne boken diskuterer sammenhengen mellom teknologi og læringsmiljø og hva slags betydning den har for elevenes læringsutbytte.

Bilde av omslagssiden til boka
  1. Kategori: Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Bøker/hefter, Læringsstrategier, Teknologiutvikling, Pedagogisk bruk av teknologi
  2. Språk: Norsk  bokmål
  3. Utgiver: Universitetsforlaget, 2019
  4. Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen,Statped og Trond Lekang
Digitale ferdigheter inngår som én av fem grunnleggende ferdigheter for læring og utvikling i skolen. Bokens formål er å presentere muligheter og dilemmaer knyttet til teknologi, og hvordan bruken av digitale verktøy kan styrke læringsmiljøet.

Boken bidrar til en forståelse av hvordan teknologi og læringsmiljø kan påvirke hverandre, og på den måten skape nye forståelser hos lærerstudenter, lærerutdannere og etablerte lærere som ønsker å ta i bruk digitale verktøy i læringssituasjoner.