Til hovedinnhold

Tidlig innsats

Film om tidlig innsats i barnehagen.

  1. Kategori: Barnehage, Filmer (video), Erfaringsfilmer, Tidlig innsats

Tidlig innsats går ut på å gi spesialpedagogisk hjelp og støtte når man oppdager barn, ungdom eller voksne med særlige behov. I denne filmen skal vi se på tidlig innsats mot barn opp til 7 år, altså i hovedsak før opplæringspliktig alder. Fokuset blir da på barnehagen.

Vi følger tre barn: Steffen har store fonologiske vansker, Silje har ADHD og Pernille har Downs syndrom og nedsatt hørsel. Vi følger barna i ulike situasjoner og hører erfaringer fra foreldre og fagfolk. Fokusområdene i filmen er «Flerfaglig innsats», «Faglig kompetanse og «Samarbeid barnehage – skole».