Tilpasset opplæring og stort læringspotensial | www.statped.no

Tilpasset opplæring og stort læringspotensial

Dette heftet handler om elever med stort læringspotensial. Hvordan kan man tilpasse opplæringen for disse elevene?

Fakta og tilgjengelighet

Bilde av omslagssida

Kategori: Sammensatte lærevansker, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Bokmål

Språk: Norsk

Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen

Utgiver: Pedlex, 2017

Lærere bør ta utgangspunkt i elevenes ståsted og kjenne deres faglige sterke sider for å kunne tilpasse opplæringen. Dette er positivt for alle elever, men helt avgjørende for dem som har et stort læringspotensial. Ved å bryne seg på komplekse og spesielt utfordrende oppgaver på områder de har et særskilt talent for, vil elevene få lyst til å lære og utvikler på den måten en indre motivasjon.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!