Til hovedinnhold

Tilpasset opplæring og stort læringspotensial

Dette heftet handler om elever med stort læringspotensial. Hvordan kan man tilpasse opplæringen for disse elevene?

Bilde av omslagssida
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Bokmål
  2. Språk: Norsk
  3. Utgiver: Pedlex, 2017
  4. Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen
Lærere bør ta utgangspunkt i elevenes ståsted og kjenne deres faglige sterke sider for å kunne tilpasse opplæringen. Dette er positivt for alle elever, men helt avgjørende for dem som har et stort læringspotensial. Ved å bryne seg på komplekse og spesielt utfordrende oppgaver på områder de har et særskilt talent for, vil elevene få lyst til å lære og utvikler på den måten en indre motivasjon.