Til hovedinnhold

Veileder for universell utforming av digitale utgivelser

Universell utforming av digitale utgivelser gjør bøker mer tilgjengelige for lesehemmede og hjelper forlagene med å nå nye brukergrupper. Men hva betyr det at en utgivelse er universelt utformet?

Forsiden med tittel og forfattere
  1. Kategori: Veiledere, Universell utforming
  2. Språk: Norsk
  3. Størrelse: 31 sider
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Statped, Tibi og Forleggerforeningen, 2021
  6. Forfatter: Miriam Hlavaty, Thomas Tsigaridas, Mats Kranmo Smestad og Lars Seime

Veileder for universell utforming av digitale utgivelser ønsker å gi svar på dette spørsmålet, og gir en oversikt over hva som forankrer prinsipper om universell utforming av bøker i jussen, tekniske standarder og god praksis.

Denne veilederen er et resultat av et samarbeid mellom Tibi, Statped og representanter for forleggerforeningen og springer ut fra en tanke om at bedre tilgjengelighet på digitale utgivelser er avhengig av at digitaliseringsprosesser skjer basert på felles standarder eller rammeverk.


Veilederen er utarbeidet med utgangspunkt i testing av digitale læreverk og avspillere på markedet i dag, som arbeidsgruppen utførte våren 2020 for å teste nivået av tilgjengelighet på norske digitale forlagsutgivelser. Resultatene fra disse testene foreligger i egen dokumentasjon som kan utleveres på forespørsel ved henvendelse til Miriam Hlavaty, Statped.


Dette er en veileder primært for forlag og digital-bokprodusenter med den hensikt å øke forståelsen for hva universell utforming bygger på, hvilke punkter som gjelder spesielt for digitalbøker, hvilket lovverk som ligger til grunn og hvilke verktøy som finnes der ute. Veilederen vektlegger også fordelingen av ansvar for universell utforming av digitale utgivelser mellom forfatter, redaktør, forlag, distributører og utviklere av bokavlesere og brukeren selv.