Til hovedinnhold

Cumulus: Innføring i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet

Cumulus er en serie på fire bøker med tilhørende arbeidsbøker og lærerveiledninger. Dessuten foreligger flere fine øvingsoppgaver tilgjengelig på nettet. Hver bok har to hoveddeler, en for naturfag og en for samfunnsfag.

Blissgruppen har fått midler av Helse og Rehabilitering til å oversette Cumulus 1 til bliss. Boka er inspirerende og sentrale begreper blir forklart på en kort og presis måte. Bildene er vakre og klargjørende. Cumulus 1 støtter leseopplæringen og legger vekt på bokstavtrening. ”Den lille filosof” opptrer flere steder i boka og kommer med gode tankevekkere.

Cumulus-serien er tydelig differensiert, og vi har kjennskap til at bøkene også nyttes for tilrettelagt undervisning i videregående skole.

Bliss-symbolene er hentet fra programmet WinBliss og eksportinnstillingene er:

Tekst: uten

Farger: nei

Symbolstørrelse: 4 pixels, linjetykkelse: 2 pixels, x-marginal 10, y-marginal: - 6

Her kan du laste ned Cumulus