Til hovedinnhold

E-læring kompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

E-læringsressurs om å utvikle og støtte opp om kommunikasjon hos mennesker med forsinket eller manglende talespråk.

Gutt som bruker ipad i samspill med en voksen
  1. Kategori: Språk/tale, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, E-læring, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Lærevansker og utviklingshemming
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: E-læring på læringsplattformen Canvas
  5. Utvikler: Statped

Du vil få kunnskap om hvordan språk og kommunikasjon kan utvikles når du må kompensere for et manglende talespråk. Du vil få innsikt i hva alternativ og supplerende kommunikasjon er, samt hvordan du kan komme tidlig i gang med dette. Det gis opplæring i hva du kan observere og kartlegge, slik at du lettere kan velge en god alternativ kommunikasjonsløsning. Vi gir konkrete råd og tips til hvordan ASK kan implementeres i barnehagen eller skolen, samt hvilke lover og rettigheter som sikrer tilgang til opplæring i en annen uttrykksform enn tale. Du vil i tillegg lære om hva du bør ha fokus på for å videreutvikle en kommunikasjonsløsning.

Gjennomføring

Vi anbefaler at du gjennomfører e-læringen sammen med andre, enten i en nettverksgruppe, som et samarbeid mellom kolleger eller som en kompetanseheving på arbeidsplassen din. Det er også mulig å gjennomføre alene.

E-læringen er åpen og uten pålogging. Ressursen er bygd opp av moduler som bygger på hverandre. Vi anbefaler at du gjennomgår opplæringen i kronologisk rekkefølge.Modulene består av en kombinasjon av forelesninger, filmsnutter, intervjuer, tekst, aktuelle artikler og nedlastbart materiell, som vil aktiviserer deg som deltager. Du kan stoppe opp og se innholdet i modulene så mange ganger du ønsker.

Ved oppstart av hver modul finner du læringsmål og en oversikt over hva modulen inneholder. Du finner stipulert tidsbruk for de ulike aktivitetene, slik at du kan planlegge - og sette av nok tid til å gjennomføre de enkelte delene. For å sikre økt læringsutbytte anbefales det at du bruker tid på de oppgavene som inneholder egen aktivitet. Det kan være en fordel å ha en ansvarlig person som ordner med invitasjon, lokale og sikrer framdrift i opplæringen, hvis man gjennomfører e-læringen sammen med andre.

Forkunnskaper

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på denne e-læringen, men den enkelte som skal gjennomføre bør ha interesse og lyst til dette, og se behov for å utvikle seg videre innenfor ASK-feltet.

Målgruppen for ressursen er:

  • brukere av ASK, foreldre og pårørende
  • ansatte i PP-tjenesten
  • personale i skoler og barnehager
  • andre interesserte

Tidsressurs: E-læringen er stipulert til å ta ca 10 timer

Informasjon til skoleeiere og enhetsledere

Les mer om Alternativ og supplerende kommunikasjon.