Til hovedinnhold

Lett tilgjengelig ASK-opplæring

– Å lære ASK via Statpeds e-læring og opplæringspakker om ASK er et godt tiltak. Dette kan vi bruke i veiledning og undervisning, i drøfting og diskusjon, sier Jon Eirik Næsheim, PPT-rådgiver i PP-tjenesten i Stavanger.

Der har Næsheim ASK som sitt arbeidsområde. Han opplever at ASK-kompetansen varierer i skole og barnehage.

– Det er ikke lett å spre ASK-kompetansen, enkelte plasser er det kanskje et par barn som har behov for ASK, og det kan ta år til neste gang det er barn med behov for ASK på samme plass. I tillegg er tiden knapp for alle. Å lære ASK via Statpeds e-læring og opplæringspakker er nyttig i veiledning og undervisning, i drøfting og diskusjon, sier Næsheim.