Arbeidsoppgåve 1: Følgje barnet sine initiativ | www.statped.no

God ASK

Arbeidsoppgåve 1: Følgje barnet sine initiativ

Gå saman i gruppe.

Sjå gjennom den samansette filmen på nettsida. Finn fram ein av situasjonane i filmen som kan vere aktuelt i arbeidet med dykkar barn. Noter tidskoden, og sjå situasjonen om igjen.

Stopp filmen, sjå om igjen fleire gongar, og drøft følgjande:

  • Kva ser du i klippet som du kan bruke når du skal følgje initiativet til barnet ditt? 
  • Korleis kan du gjere det? 
  • Korleis kan de som personalgruppe få eit skjerpa blikk på å sjå initiativ og følgje dei? 

Avtal at de kan støtte kvarandre og minne kvarandre på at de skal nytte denne arbeidsforma. I tillegg skal kvar einskild også setje av ei økt dagleg der vedkomande har tid, rom og utstyr for å følgje barnet spesielt.

Etter 3 veker: Kom saman og evaluer.

  • Kva har de gjort?
  • Kva har fungert, og kvifor?
  • Kva har ikkje fungert, og kvifor det?
  • Del gode idear med kvarandre, og planlegg kva de ev må endre på.

Ta gjerne fleire slike 3-vekers periodar.

Side 9 av 45

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!